6. ΒΡΑΧΟΣ

Αυτή η φωτογραφία δίνει έμφαση στον ίδιο τον βράχο, ενώ μια γωνία του Παρθενώνα ξεπροβάλλει πίσω του. Έχει ληφθεί από το νοτιοδυτικό άκρο της Ακρόπολης και παρουσιάζει τη νοτιοδυτική γωνία του αετώματος του Παρθενώνα. Με αυτόν τον τρόπο απομακρυνόμαστε από την κυρίαρχη απεικόνιση του μνημείου και υπογραμμίζουμε την υλικότητα του βράχου στον οποίο βρίσκεται.

 

Μάνθα Ζαρμακούπη

Άποψη της νότιας πλευράς της Ακρόπολης
Φωτογραφία, 2020

 

Επιστροφή σε: ΕΙΣΑΓΩΓΗ – ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ