4. ΓΕΩΛΟΓΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ

Ο γεωλογικός χάρτης της Ακρόπολης παρουσιάζει τα πολλαπλά γεωλογικά στρώματα που σχηματίζουν τον εμβληματικό βράχο, αναδεικνύοντας έτσι την πολύπλοκη ιστορία αυτού πριν από το κλασική μορφή του.

 

Β. Ανδρονόπουλος και Γ. Κούκης

Γεωλογική και γεωτεχνική μελέτη της περιοχής της Ακρόπολης
Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (ΙΓΜΕ)
Φωτογραφική αναπαραγωγή του πρωτότυπου χάρτη, 1976

 

Επόμενο Στοιχείο: 5.ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ