3. ΚΑΘΙΣΜΑ

Το πέτρινο κάθισμα που αναφέρει ο Παυσανίας ανακατασκευάζεται σε τρία διαφορετικά μεγέθη και ύψη. Καθένα είναι διακοσμημένο με μοτίβα μπράιγ που μεταδίδουν το οπτικό αποτέλεσμα της παλαιάς πέτρας με την αφή. 

 

Σχέδιο του πέτρινου καθίσματος.

Εικαστικό σχέδιο: Αρχαίος διαβρωμένος πέτρινος λίθος

Εικαστικό σχέδιο: Αρχαίος διαβρωμένος πέτρινος λίθος

 

Απτικό διάγραμμα του πέτρινου καθίσματος όπου αποδίδονται η φθορές της πέτρας στην επίπεδη επιφάνεια με μοτίβα μπράιγ που μεταδίδουν το οπτικό αποτέλεσμα της παλαιάς πέτρας με την αφή.

Απτικό διάγραμμα: Αρχαίος διαβρωμένος πέτρινος λίθος

Απτικό διάγραμμα: Αρχαίος διαβρωμένος πέτρινος λίθος

 

David Gissen με Alessandro Borgomainerio

Ανακατασκευή παλαιάς πέτρας, 2021
Πέτρα της Βιτσέντζα με οπές

 

Επόμενο Στοιχείο: 4.ΓΕΩΛΟΓΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ