2. ΡΑΜΠΑ

Η μορφή της ράμπας ανακατασκευάζεται ως ένα μοντέλο που με βάση την αφή μεταδίδει δονήσεις όπως αυτές που προκαλούταν από τα πλήθη, τα ζώα και τα κάρα κατά τη διάρκεια των Παναθηναίων. Φέρει στη βάση της μια ζώνη σε μπράιγ, η οποία κυκλώνει την ράμπα όπως μια ζωοφόρος. 

Ανακατασκευή της ράμπας της Ακρόπολης, μετατρέποντας την αισθηση του πλήθους και των κινήσεων σε δονητικά-απτικά σήματα.

Ανακατασκευή της ράμπας της Ακρόπολης, μετατρέποντας την αισθηση του πλήθους και των κινήσεων σε δονητικά-απτικά σήματα.

 

Φωτογραφία των «Παναθηναίων» απο τμήμα της Ζωφόρου του Παρθενώνα

Φωτογραφία των «Παναθηναίων» απο τμήμα της Ζωφόρου του Παρθενώνα

 

 

Σχέδιο - Αναπαράσταση της ράμπας της Ακρόπολης (περίπου 500 π. Χ.) από τον Μανόλη Κορρέ.

Αναπαράσταση της ράμπας της Ακρόπολης  από τον Μανόλη Κορρέ.

 

David Gissen

Ανακατασκευή της ράμπας της Ακρόπολης
Ξύλινο μοντέλο με ηχητικά και braille στοιχεία, 2021

 

Επόμενο Στοιχείο: 3.ΚΑΘΙΣΜΑ